Gospodarka

Lubelszczyzna to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego: owocowo-warzywnego, cukrowniczego, młynarskiego, mleczarskiego, mięsnego, piwowarskiego, spirytusowego i tytoniowego. Lubelszczyzna to także znane zagłębie zielarskie i pszczelarskie – lubelskie herbatki i syropy ziołowe oraz miody pitne są bardzo poszukiwane na krajowych i europejskich rynkach.

Ważne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemysł wydobywczy – lubelskie to największe po Śląsku węglowe zagłębie kraju, a Kopalnia Węgla Kamiennego w Bogdance od wielu lat przewodzi stawce najbardziej rentownych i zarazem bezpiecznych kopalń w Polsce. Ziemia lubelska bogata jest także w zasoby surowców budowlanych, takich jak: wapień, margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski, co znajduje odbicie w dużej liczbie cementowni i zakładów materiałów budowlanych, produkujących cegłę tradycyjną i klinkierową, wyroby silikatowe, beton komórkowy i prefabrykaty betonowe. Znaczne są też pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego, eksploatowane m. in. w okolicach Lublina, Świdnika i Stężycy. Kolejnym bogactwem są wody mineralne, z których słynie przede wszystkim uzdrowisko Nałęczów.
Gospodarka regionu to także przemysł chemiczny, drzewny i meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy.
Atutami Lubelszczyzny są przede wszystkim lubelski ośrodek naukowy i młode, dobrze wykształcone kadry. Akademickie ośrodki badawcze dysponują ogromnym potencjałem, który znajdzie bezpośrednie zastosowanie w gospodarce regionu dzięki Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu. Jest to wspólny projekt samorządu województwa oraz środowisk naukowego i biznesowego. Samorząd Województwa Lubelskiego jest też głównym inwestorem Regionalnego Centrum Targowego w Lublinie, zajmującego się organizacją profesjonalnych imprez targowo-wystawienniczych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
Dogodne warunki inwestowania i rozwijania działalności gospodarczej oferują podstrefy ekonomiczne i parki przemysłowe. W Lublinie, na obszarze blisko 40 ha, funkcjonuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Aż trzy podstrefy – w Janowie Lubelskim (17,8 ha), Tomaszowie Lubelskim (10,6 ha) oraz w Łukowie 24,3 ha) rozwija na Lubelszczyźnie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN. Największy obszar do zagospodarowania, bo 99 ha, oferuje w Puławach podstrefa Specjalnej Stefy Ekonomicznej STARACHOWICE.
Puławska podstrefa SSE znajduje się w obszarze znacznie bardziej rozległego (700 ha) Puławskiego Parku Przemysłowego, utworzonego przez miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe, przy współpracy z puławskimi instytutami naukowo-badawczymi.
Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK to z kolei wspólny projekt Polskich Zakładów Lotniczych Świdnik SA i miasta Świdnik. Park oferuje 40 ha powierzchni niezabudowanej i zabudowanej, wyposażonej w infrastrukturę przemysłową, wydzielonej i wyłączonej z procesu produkcyjnego PZL Świdnik SA.
Hurtowemu obrotowi towarów, w tym produktów rolnych, sprzyja największa na wschodzie kraju giełda rolno-towarowa w podlubelskiej Elizówce, zajmująca 70 ha powierzchni. Na północy regionu, w sąsiedztwie przyszłej autostrady A2, funkcjonuje terminal odpraw towarowych w Koroszczynie, połączony specjalną drogą celną z przejściem granicznym w Kukurykach. Obiekt, uchodzący za jeden z najnowocześniejszych w Europie, może odprawić w ciągu doby 1000-1400 tirów. Kilkanaście kilometrów od terminalu działa natomiast dobrze znany w kraju i za granicą suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach, sąsiadujący z wolną strefą celną, otwartą dla inwestorów zainteresowanych produkcją i dystrybucją towarów. W ostatnich latach wzrosło też znaczenie przebiegającej na południu Lubelszczyzny Linii Hutniczej Szerokotorowej, łączącej wschód Europy z nowobudowanym terminalem i centrum logistycznym w śląskim Sławkowie.

Na Lubelszczyźnie działalność swoja prowadzi kilkanaście renomowanych firm – filarów lubelskiej gospodarki, wykazujących dużą aktywność eksportową i innowacyjną. Należą do nich między innymi:

 • Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” S.A.
 • Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.
 • Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” S.A.
 • Mostostal Puławy S.A.
 • Herbapol Lublin S.A.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw
 • Pol-Skone Sp. z o. o.
 • Nałęczowianka Sp. z o. o.
 • Nałęczów Zdrój Sp. z o. o.

źródło: www.lubelskie.pl