Marka

Marka Regionalna LUBELSKIE to pionierska inicjatywa w skali kraju, promująca gospodarcze walory Lubelszczyzny poprzez wspieranie rodzimych produktów i usług.

Początki projektu sięgają 2007 roku, kiedy to został opracowany logotyp marki, który zarejestrowano jako znak towarowy LUBELSKIE. Jest on wyróżnieniem dla podmiotów gospodarczych i instytucji, które mogą poszczycić się wysokiej jakości, zdrowymi, ekologicznymi produktami i usługami. Koncepcja promocji obejmuje wspieranie produktów i usług, których wspólną cechą jest pochodzenie geograficzne i jakość ciesząca się uznaniem konsumentów. Atutem marki jest powszechność umożliwiająca przedsiębiorcom reprezentującym wszystkie branże uczestnictwo w procesie wzmacniania konkurencyjności regionu. Marka Regionalna LUBELSKIE po dwóch latach obecności na rynku regionalnym zdobywa znamiona marki pozytywnie kojarzonej i odbieranej wśród mieszkańców Lubelszczyzny. Naszym celem jest promocja markowych produktów nie tylko w województwie lubelskim, ale także poza granicami regionu i kraju.

Markę LUBELSKIE przyznaje Kapituła powołana przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Laureaci mogą posługiwać się logotypem LUBELSKIE zamieszczając go na swoich produktach, na siedzibie firmy, na stronie internetowej, w folderach reklamowych czy też wykorzystując inne formy komunikacji firmy z otoczeniem. Prawo posługiwania się znakiem towarowym przysługuje firmie w okresie dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Marka LUBELSKIE

  • wspiera rozwój gospodarczy Lubelszczyzny poprzez aktywizację przedsiębiorców i przekazanie im dodatkowego narzędzia podnoszącego ich konkurencyjność
  • promuje region poprzez podniesienie rangi markowych produktów w środowisku przedsiębiorców oraz klientów
  • podnosi poziom popytu na produkty regionalne
  • tworzy innowacyjny system wartościowania produktów i usług w oparciu o miejsce ich wytwarzania
  • integruje system promocji gospodarczej regionu
  • stanowi skuteczne narzędzia rozwoju eksportu poprzez wpływ na jakość produktów i usług oraz tworzy branżowe, rdzennie lubelskie sieci współpracy.

Cele Projektu Marki „Lubelskie” realizowane są poprzez kampanie informacyjno-promocyjne współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

źródło: www.lubelskie.pl